Documents

Presentació de la Moció Stop Mare Nostrum presentada a l'Ajuntament de Sant Llorenç Savall.

Contingut de la moció presentada a l'Ajuntament de Sant Llorenç Savall.

1. Sobirania de l’Assemblea Local: les decisions polítiques es prendran de forma democràtica, horitzontal i en assemblees obertes.
2. Democràcia directa: apostem per l’establiment de mecanismes municipals per fer efectiva la participació vinculant de la ciutadania (plens oberts i realització de consultes).
3. Compromís per esdevenir l’altaveu i l’instrument de les lluites populars i de les reivindicacions dels moviments socials.
4. Independència i transparència financera: no es demanarà cap crèdit bancari per finançar-se.
5. Transparència global: tota la informació generada per l’acció política serà pública i accessible.
6. Limitació de càrrecs a l'Ajuntament (regidories i alcaldia) un màxim d'una legislatura municipal. Els càrrecs sortints podran aparèixer a les llistes de les següents eleccions municipals en posicions endarrerides, on no hi hagi possibilitat de sortir elegits.
7. Limitació del sou de l'alcalde, en cas de dedicació exclusiva, a un màxim de 2,5 vegades el Salari Mínim Interprofessional.
8. Incompatibilitat per tenir més d’un càrrec en diverses institucions públiques o dins de la pròpia CUP.
9. Des del municipalisme, treballarem per instaurar la República Catalana Independent així com per la construcció nacional dels Països Catalans.
10. En qualsevol moment que l'Assemblea ho requereixi, els càrrecs electes hauran de fer pública la seva situació patrimonial.

Pàgines